D I G I T A L
S O U R C E

Yüklənir..

Şirkətimizin əsas siyasəti birinci dərəcəli keyfiyyəti, iş təhlükəsizliyini, sağlamlığı qorumağı və ətrafdakılara minimum dərəcədə az zərər vurmağı təmin etməkdən ibarətdir.

Aşağıdakı məqamları nəzərə almaqla biz əminik ki, biz öz biznesimizdə müvəffəqiyyətə nail olacağıq:

  • Digital Source MMC peşəkar İT servislərində keyfiyyətli xidmətləri sərgiləyəcəyinə və bu sahədə liderlərdən biri olacağına can atır.
  • Digital Source MMC müştərilərin maraqlarına hörmətlə yanaşmaq, onların ehtiyaclarını ödəmək və tələblərinə cavab verməyə can atır.
  • Digital Source MMC öz işçilərinin və eləcə də şirkətin cavabdehlik daşıdığı bütün şəxslərinin şəxsi təhlükəsizliyi və iş şəraiti üçün məsuliyyətli olmağa can atır.
  • Digital Source MMC, OHS-də risklərin davamlı şəkildə qiymətləndirilməsinə və onları minimuma endirilməsinə can atır.
  • Digital Source MMC öz fəaliyyəti ilə ətraf mühitə zərər yetirməməyə və ətraf mühiti dəyərləndirərək ona olan təsiri azaltmağa can atır.
  • Digital Source MMC inteqrasiya edici idarəetmə sistemini dəstəkləməyə, inkişaf etdirməyə və davamlı şəkildə onu təkmilləşdirməyə can atır.
  • Digital Source MMC bizim biznesimizə aid olan qanunverici və digər tələbləri tanımaq və onlara riayət etməyə can atır.

Biz öz xidmətlərimizin və məhsullarımızın milli və beynəlxalq standartlara müvafiqliyini təmin edəcəyik. Rəhbərlik uyğun olduğu halda uyğunluq və müasirlik baxımından sistematik olaraq şirkətin siyasətini nəzərdən keçirir. Rəhbərlik bizim siyasətimiz haqqında bütün işçilərimizin məlumatlanacağına və onlara bu haqda izahat veriləcəyinə zəmanət verir.

“Digital Source” MMC müştərilərimizə xidmət və həllərin təqdim olunması üçün nəzərdə tutulmuş və onlara informasiya texnologiyaları sahəsində öz problemlərinin müvəffəqiyyətli həlli və biznes məqsədlərinə çatmalarına şərait yaradır.