D I G I T A L
S O U R C E

Yüklənir..

VoIP və video-telefoniya səsin, məlumatların və videonun standart IP protokolu vasitəsi ilə vahid uyğun şəbəkə üzrə ötürülməsinə imkan verir. O, bütün əməkdaşlara onların iş yerlərindən, yəni baş ofis, ərazi və ya məsafə üzrə bölünmüş filiallardan asılı olmayaraq məlumatları çatdırmaqla rabitə xidmətlərini genişləndirir.

IP Telefoniyadan istifadə etməklə aşağıdakı üstünlüklərə sahib olmaq olar:

  • Daxili, şəhərlərarası, beynəlxalq və mobil şəbəkələrə çıxış zamanı xərclərin xeyli azalması.
  • Vahid nömrələmə planından, ümumi ünvan kataloqundan, CRM və kontakt-mərkəzinə inteqrasiyadan istifadə etməklə şəxsi heyətlə əlaqənin yüksəlməsi.
  • Sistemin (korporativ idarəetmə sistemlərinin, 1С, CRM, billinq və s.) sonrakı fəaliyyəti üçün və eləcə də vahid formaya salınmış kommunikasiyalar (veb və-video konfrans rabitəsi, iştirak barədə bildiriş, sənədlərlə birgə iş) üzrə texnologiyaların tam ötürülməsi üçün əsaslar təqdim edir.
  • Coğrafi cəhətdən bölüşdürülmüş struktur üçün vahid korporativ mühitin yaradılması imkanı, mərkəzləşdirilmiş nəzarət və idarəetmə sistemlərinin tətbiq olunması ilə kommunikasiya sistemlərinin qorunması və onlara xidmət göstərilməsində xərclərin minimuma endirilmnəsi.
  • Resursların vahid şəbəkəyə investisiya olunması; bu zaman səsin/videonun və telefoniyanın ötürülməsində ayrıca sistemə ehtiyac qalmır.
  • Bütün struktur bölmələrin korporativ idarəetmə və rabitə sistemlərinə xidmət edən vahid İT-bölmədə cəmlənməsi. Vahid İT bölməsinin bir texnoloji strategiya və büdcə çərçivəsində qorunması və inkişafı.
  • Biznes üçün üstünlük: tək telefon şəbəkəsinə və bunun üçün nəzərdə tutulmuş konkret İT personalına xidmət səbəbindən xərclərin minimuma endirilməsi, bütün kommunikasiyaların mərkəzi şəbəkə çərçivəsində idarə olunması. Buna müvafiq olaraq, yardım xidməti üzrə əməliyyat xərclərinin azalması.
  • Istifadəçilər üçün üstünlük: istənilən növ telefon xidmətlərinə tez və rahat çıxış; İnternetə çıxış çərçivəsində istifadəçinin iş yerini azad seçmək imkanı; müəyyən olunmuş telefon nömrəsinin saxlanması. Bundan əlavə şirkətin şəbəkəsi daxilində pulsuz zənglər həyata keçirmək mümkün olacaq; daxili, şəhərlərarası və beynəlxalq zənglər üçün isə stasionar və mobil şəbəkələrdən istifadə zamanı çıxan xərclərdən dəfələrlə az xərc çıxacaq.

İT həllini tətbiq edən zaman biz öz əməkdaşlarımız olan Fanvil, Yealink, Cisco kimi brendlərin məhsullarından istifadə edirik.